The Political Discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth: Methodology and Research Prospects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15826/qr.2020.4.537

Keywords:

Polish-Lithuanian Commonwealth; political discourse; political literature; political culture; axiology

Abstract

This review analyses The Political Discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth: Terms and Ideas, a monograph written by Anna Grześkowiak-Krwawicz. The work describes the main concepts of the Polish-Lithuanian Commonwealth’s political language between 1569 and 1795. The study is mostly based on political literature, i. e. theoretical treatises and works devoted to relevant issues of the political life of the state. The author makes an attempt to create her own methodological approach, which consists of describing the political discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth by analysing its basic concepts, i. e. “Polish-Lithuanian Commonwealth”, “law”, “freedom”, “forma mixta” and “separation of powers”, “consent”, “virtue”, “patriotism”, and “ancientry”. The scholar notes the small role that the concepts of “sovereignty”, “state”, and “property” played in political discourse. The reviewer compliments the wide range of literature used by the author and the high level of generalisations, due to which the work is a successful attempt at synthesising existing historiographic knowledge. At the same time, the reviewer points out further prospects for studying the issue: the application of a comparative approach, consideration of the context of ancient thought, analysis of differences in the political language in various parts of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the evolution of political discourse, as well as a significant expansion of the research base.

Author Biography

Tomasz Ambroziak

PhD (History), Senior Researcher, Laboratory for the Study of Primary Sources, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin.

19, Mira Str., 620002, Yekaterinburg, Russia.

ORCID 0000-0002-0125-6011

tomasz.ambr@gmail.com

References

Ambroziak, T. (2013). Rzeczpospolita w litewskich instrukcjach sejmikowych w latach 1587–1648. Próba analizy terminologicznej. In Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 65. Z. 2, pp. 191–214.

Ambrozyak, T. (2016). Ponyatiinyi apparat seimikovykh istochnikov kontsa XVI – pervoi poloviny XVII veka kak proyavlenie politicheskoi kul’tury shlyakhty Velikogo knyazhestva Litovskogo [The Conceptual Apparatus of Diet Sources of the Late 16th – First Half of the 17th Centuries as a Manifestation of the Political Culture of the Gentry of the Grand Duchy of Lithuania]. In Slavyanovedenie. No. 2, pp. 51–63.

Bem-Wiśniewska, E. (1998). Funkcjonowanie nazwy Polska w języku czasów nowożytnych. Warszawa, DiG. 242 p.

Butterwick, R. (2005). Political Discourses of the Polish Revolution, 1788–1792. In English Historical Rev. Vol. 120. No. 487, pp. 695–731.

Butterwick-Pawlikowski, R. (2017). Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII wieku. Rozważania nad Konstytucją 3 maja. In Adamski, Ł. (Ed.). O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, pp. 135–151.

Galubovіch, V. (2006). Sproba semantychnaga analіzu panyatstsyaў: VKL – Rech Paspalіtaya – Aichyna – narod (pa materyyalakh soimіkavai dakumentatsyі polatskai shlyakhty pershai palovy XVII ct.) [An Attempt at a Semantic Analysis of Concepts: GDL – Commonwealth – Fatherland – Nation (with Reference to Diet Documentation of the Polotsk Gentry of the First Half of the 17th Century]. In Gerol’d-Litherland. No. 17, pp. 23–26.

Goslicii, L. (1568). De optimo senatore libri duo. Venetiis, Apud Iordanum Zilettum. 83 p.

Grześkowiak-Krwawicz, A. (2018). Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów : pojęcia i idee. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 451 s.

Mazur, K. (2006). W stronę integracji z Koroną: sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648. Warszawa, Neriton. 465 p.

Modrzewski, A. F. (2003). O poprawie Rzeczypospolitej : księgi czwore / ed. by M. Korolko. Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. 486 p.

Olszewski, H. (2002). Rzeczpospolita. Przyczynek do dziejów ideologii polityczno-prawnej w dawnej Polsce. In Olszewski, H. Sejm w dawnej Rzeczypospolitej: ustrój i idee w 2 t. Poznań, Printer. T. 2. Studia i rozprawy, pp. 7–16.

Opaliński, E. (1995). Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652: system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe. 344 p.

Orzechowski, S. (1972). Wybór pism / ed. by J. Starnawski. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 641 p.

Orzechowski, S. (1984). Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana / ed. by J. Starnawski. Przemyśl, [Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie]. 142 p.

Padalinski, U. (2013). Stanowisko szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec instytucji sejmu walnego w końcu XVI wieku. In Stroynowski, A (Ed.) Kultura parlamentarna epoki staropolskiej. Warszawa, DiG. 504 p.

Romaniuk, P. P. (2006). Pojęcie „Rzeczpospolita Litewska” w ruchu republikanckim na przełomie XVII i XVIII wieku. In Barok. T. 13. Z. 1 (25), pp. 31–40.

Rotundus, A. (2009). Rozmowa Polaka z Litwinem. In Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o Rzeczypospolitej / ed. by K. Koehler. Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, WAM. 284 p.

Wisner, H. (2006). Rzeczypospolite szlachty litewskiej (schyłek wieku XVI – pierwsza połowa XVII wieku). In Barok. T. 13. Z. 1 (25), pp. 17–29.

Published

2020-11-26

How to Cite

Ambroziak, T. (2020). The Political Discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth: Methodology and Research Prospects. Quaestio Rossica, 8(4), 1439–1449. https://doi.org/10.15826/qr.2020.4.537

Issue

Section

Controversiae et recensiones