Celebrations at European Courts as Viewed by “Sarmatian” Travellers

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15826/qr.2020.4.524

Keywords:

court ceremonies; travel notes; intercultural communication; history of Polish culture of the 18th century; 18th-century European culture

Abstract

This article considers the way inhabitants of the Polish-Lithuanian Commonwealth perceived European court ceremonies as reflected in their travel notes. More particularly, the author analyses texts of the eighteenth century, where the ceremonies described are treated as some of the most important elements of symbolic communication between the authorities and society. Eighteenth-century travelogues provide a comprehensive idea of contacts with royal courts and social elites (political but also cultural and even academic), which does not comply with the stereotypical image of such situations. Starting with the late seventeenth century, court culture mostly relied on French models, which is why the article presents ceremonies at the court of Versailles described by travellers from the nobility, clergy, and from a woman’s perspective. The author also describes ceremonies and etiquette of the imperial court in Vienna, as well as the very specific ceremonial of the Roman court. The latter was characterised by the participation of the Pope. The analysis relies on intercultural communication research methods.

Author Biography

Filip Wolański

Dr. Hab. (History), Associate Professor, University of Wrocław.

1, Plac Uniwersytecki, 50-137, Wrocław, Poland.

ORCID 0000-0002-4287-6911

filip.wolanski@uwr.edu.pl

References

Chachaj, M., Czapińska, M., Szteinke, A., Rok, B. (Eds.). (2014). Diariusz podróży Remigiusza Zawadzkiego pielgrzymującego do Rzymu na kapitułę generalną (1750). Kraków, Wrocław, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. 184 p.

Dziechcińska, H. (1988). Podróż – jej miejsce w świadomości społecznej. In Odrodzenie i Reformacja w Polsce. Vol. 33, pp. 27–52.

Dziechcińska, H. (1991). O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk. 121 p.

Fabiani, B. (1976). Warszawski dwór Ludwiki Marii. Warszawa, PIW. 150 p.

Grzebień, L. (Ed.). (2004). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995. Kraków, WAM. 882 p.

Grześkowiak-Krwawicz, A. (2003). Czy król był potrzebny w Republice? Polscy pisarze polityczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy w Rzeczypospolitej. Zarys problematyki. In Skowron, R. (Ed.). Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Kraków, Nowa Galicja, pp. 467-484.

Grześkowiak-Krwawicz, A. (2018). Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 451 p.

Karpiński, F. (1987). Historii mego wieku i ludzi, z którymi żyłem / ed. by R. Sobol. Warszawa, PIW. 296 p.

Kowalczyk, М. Е., Żołądź-Strzelczyk, D. (2017). Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje edukacyjne (XVIII w.). Wrocław, Chronikon. 463 p.

Mikułowski-Pomorski, J. (2006). Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków, Wydawnictwo Prac Naukowych Universitas. 404 p.

Morawska z Radziwiłłów, T. K. (2002). Diariusz podróży 1773–1774 / ed. by B. Rok. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 259 p.

Neverani, P. (2018). Diariusz drogi Hiszpańskiej (1740). In Rok, B., Wolański, F., Piwowarczyk, D., Babnis, T. (Eds.). Europejskie drogi staropolskich peregrynantów. Relacje Teofila Szemberga, Protazego Neveraniego i Franciszka Bielińskiego. Kraków, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 167–323.

Rok, B. (2010). Europejskie relacje podróżnicze franciszkanów polskich XVIII w., – poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum. In Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 9, pp. 245–264.

Rok, B. (2011). Staropolscy duchowni na szlakach turystycznych Europy w XVIII w. In Kościk, E. (Ed.). Społeczny wymiar turystyki. Wrocław, Gajt, pp. 9–23.

Rothenbuler, E.W. (2003). Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jegiellońskiego. 206 p.

Serewański, M. (2003). Kształtowanie się stronnictwa profrancuskiego na dworze polskim w wiekach XVI i XVII. In Skowron, R. (Ed.). Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Kraków, Nowa Galicja, pp. 219–233.

Staszewski, J. (1989). August III Sas. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Ossolineum. 306 p.

Staszewski, J. (1998). August II Mocny. Wrocław, Warszawa, Kraków, Ossolineum. 316 p.

Szteinke, A. (2009). Podróż Remigiusza Zawadzkiego OFM (1703–1775) na kapitułę generalną do Rzymu w 1750 r. In Wolański, F., Kołodziej, R. (Eds.). Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobrażeń. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 87–96.

Wolański, F. (2001). Zadanie peregrynanta w czasie podróży w świetle osiemanstowiecznych instrukcji. In Goliński, M., Rosik, S. (Eds.). Viae historiae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 494–499.

Wolański, F. (2005). Administracja państwowa w oczach duchownych podróżujących po Europie i państwie tureckim w XVIII w. In Derwicha, M., Pobóg-Lenartowicz, A. (Eds.). Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław, Opole, Warszawa, DiG, pp. 505–510.

Wolański, F. (2011). Realia podróży zakonnych peregrynantów w świetle staropolskich narracji – poszukiwanie realiów europejskich. Konfrontacja krajów Zachodu z kulturą Rzeczypospolitej w XVIII w. In Rok, B. Wolański, F. (Eds.). Staropolski ogląd świata. Tożsamość i odmienność. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 140–163.

Published

2020-11-26

How to Cite

Wolański, F. (2020). Celebrations at European Courts as Viewed by “Sarmatian” Travellers. Quaestio Rossica, 8(4), 1230–1240. https://doi.org/10.15826/qr.2020.4.524

Issue

Section

Problema voluminis