Between Berlin and Moscow: Polish Western Thought in the Twenty-Year Interwar Period

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15826/qr.2020.2.482

Keywords:

Poland’s foreign policy after 1918; Germany-Poland relations; Polish Western thought; Poland-Russia-Ukraine relations; public opinion in Poland

Abstract

This article is not primarily focused on presenting arguments and views held by Polish political groups with reference to the territorial shape of the Polish state after the First World War. Instead, its aim is to draw attention to actions taken by these groups towards the defence of Polish western lands. One of the key problems of Poland’s foreign policy after 1918 was the question of relations with its neighbours, chiefly Germany and Russia (and the Soviet Union). For many years, the most serious problem faced by post-Versailles Europe was that of the Germans striving to revise the legal order, to break their political isolation, and return to the prestigious circle of world powers. Those endeavours threatened the security of Poland in a direct way. Defence of the Polish state and its territories on the western outskirts of the Second Republic lay at the heart of establishing socalled “Western thought” in the country. Related to Western Europe, this ideology played a significant role in shaping society’s views on, and attitudes towards, the most vital problems of the Polish nation and state.

Author Biography

Marek Masnyk

Dr. Hab. (History), Professor, University of Opole. 

11a, Plac Mikołaja Kopernika, 45-040, Opole, Poland.

ORCID 0000-0002-7895-1872

marek.masnyk@uni.opole.pl

References

Böhler, J. (2018). Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 336 s.

Chałupczak, H. (1992). II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech. Poznań, Instytut Zachodni. 374 s.

Eberhardt, P. (2006). Twórcy polskiej geopolityki. Kraków, Arcana. 275 s.

Fiedor, K. (2005). Polska i Polacy w polityce Trzeciej Rzeszy 1933–1939. Łódź, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych. 288 s.

Figura, M. (2001). Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski zachodniej w latach 1918–1923. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie. 362 s.

Figura, M. (2008). Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM. 315 s.

Hauser, P. (2010). Powrót na mapę. Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej. Poznań, Instytut Historii UAM w Poznaniu. 38 s.

Juzwenko, A. (1974). Polska prasa na Górnym Śląsku wobec wschodniej polityki Polski (listopad 1918 – marzec 1921). In Sobótka. No. 1, s. 75–102.

Kulak, T. (1989). Jan Ludwik Popławski 1854–1908. Biografia polityczna : 2 t. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 2. 275 s.

Masnyk, M. (1996). Między Niemcami a Rosją – poglądy Romana Dmowskiego w sprawie polskich ziem zachodnich. In Wrzesiński, W. (Ed.). Twórcy polskiej myśli zachodniej. Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, s. 64–75.

Masnyk, M. (2011). Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921–1939). Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 283 s.

Masnyk, M. (2015). Hitler, narodowy socjalizm i stosunki polsko-niemieckie po Machtübernahme w dyskursie II Rzeczypospolitej (subiektywny przegląd opinii i stanowisk). In Studia Śląskie. T. 76, s. 43–53.

Masnyk, M. (2017). Kazimierza Smogorzewskiego uwagi o Niemczech po Machtübernahme. In Żyłko, W. (Ed.). Człowiek, prawo, państwo: Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko. Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 689–697.

Mroczko, M. (1986). Polska myśl zachodnia 1918–1939 (kształtowanie i upowszechnianie). Poznań, Instytut Zachodni. 429 s.

Pajewski, J. (1978). Odbudowa państwa polskiego 1914–1918. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Naukowe. 384 s.

Stern, F. (2008). Niemcy w pięciu wcieleniach. Warszawa, Rosner i Wspólnicy. 503 s.

Strządała, G. (2011). Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 208 s.

Wrzesiński, W. (1996). Stanisław Kozicki wobec problemów polskiej myśli zachodniej w latach II Rzeczypospolitej. In Wrzesiński, W. (Ed.). Twórcy polskiej myśli zachodniej. Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, s. 140–153.

Published

2020-06-23

How to Cite

Masnyk, M. (2020). Between Berlin and Moscow: Polish Western Thought in the Twenty-Year Interwar Period. Quaestio Rossica, 8(2), 591–603. https://doi.org/10.15826/qr.2020.2.482

Issue

Section

Conceptus et conceptio