[1]
I. Loshchilov, “«Mezh tem vverhu zvezda siyaet…» [‘Meanwhile, the top star shines’…]: Zabolotsky and Mirovedenie”, qr, no. 1, pp. 192 - 202, 1.