Vladimirov, V., Bryukhanova, E. and Nezhentseva, N. (2022) “The Historical Statistics of the Altai Information System”, Quaestio Rossica, 10(5), P. 1884–1896. doi: 10.15826/qr.2022.5.767.