Vladimirov, V., Bryukhanova, E., & Nezhentseva, N. (2022). The Historical Statistics of the Altai Information System. Quaestio Rossica, 10(5), 1884–1896. https://doi.org/10.15826/qr.2022.5.767