Shunkov, A., & Yurtaeva, I. (2016). Dostoevsky and Tokarzewski: Two Sides of the Same Plot Model. Quaestio Rossica, 4(4), 134–147. https://doi.org/10.15826/qr.2016.4.196