(1)
Ovchinnikova, B.; Solovyeva, V. Veliky Novgorod in the Research of Ural University. qr 2018, 6, 1233–1245.