(1)
Loshchilov, I. «Mezh Tem Vverhu Zvezda Siyaet…» [“Meanwhile, the Top Star Shines”…]: Zabolotsky and Mirovedenie. qr 1, 192 - 202.