[1]
Krasilnikov, S. and Kuznetsov, I. 1. On a New Version of Russian History. Quaestio Rossica. 1 (1), 277 - 287. DOI:https://doi.org/10.15826/qr.2015.1.091.